Konferanse: "Hjemmeundervisning - vanlig i morgen"

Forskergruppa Samfunnsrettet Pedagogikk (SRP) ved Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO og Norsk Hjemmeundervisningsforbund (NHUF) arrangerer konferansen "Hjemmeundervisning - vanlig i morgen" i Helga Engs hus, Blindern, UiO 19-20 Januar 2014, kl 12-19 begge dager. Gratis adgang for studenter, alle under 20 år og medlemmer av NHUF. Ellers kr 200,- pr deltager. Tema for konferansen er forskning, norske erfaringer og internasjonal hjemmeundervisning. Nøyaktig program kommer før jul.


Svar

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-merker: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <b><img>
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene