Svar til kommentaren

nhuf.no er født!

Da er vi endelig her! Norsk hjemmeundervisningsforbunds nettside er født! Vi håper disse sidene kommer til å etablere seg som en god ressurs for hjemmeundervisere og andre som er interessert i hjemmeundervisning. Vi er ennå i startfasen og etterhvert vil sidene bli utvidet med bredere og mer grundig informasjon.

Håper du besøker oss igjen om ikke lenge!


Svar

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-merker: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <b><img>
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene