Svar til kommentaren

Årsmøte 2009

I 2009 vil det bli avholdt årsmøte i Norsk hjemmeundervisningsforbund Lørdag 18. april. Endelig saksliste.

Dato: Lørdag 18. April 2009. kl 12:00
Sted: Norsk Folkemuseum, Oslo. (Vi møtes på festplassen. Selve møtet blir på "Karterud")

For hvem: Alle medlemmer som har betalt kontingent (innen 1/3/09).

Ta med venner og bekjente som kanskje også er nysgjerrige på hjemmeundervisning.  I tillegg til det formelle årsmøtet er det god anledning for et uformelt hjemmeundervsingstreff på Folkemuseet denne dagen.

Endelig saksliste (pr 09.04.09):

 1. Åpning av møtet
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Valg av to personer til å underskrive protokoll
 5. Orientering om status i NHUF (økonomi, m.m)
 6. Endring av vedtekter. ($6: Krav til hyppighet av møter)
 7. Hjemmeundervisningstreff 2010.
 8. Marianne Johansen orienterer om Hjemmeundervisningsbok
 9. Håndtering av adresselister
 10. Web-siden
 11. Brosjyre med informasjon om hjemmeundervisning
 12. Fastsetting av kontingent
 13. Valg av nytt styre

Vi ønsker alle vel møtt!

Mvh
NHUF v/sekretær


Svar

 • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
 • Tillatte HTML-merker: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <b><img>
 • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene