Kommune informerer om hjemmeundervisning

Svelvik kommune informerer sine innbyggere om at barn som er født i 2003 nå skal innmeldes i skolen. I mange kommuner er slik informasjon preget av strengt byråkratisk språk, og man informerer lite om hvilke alternativer som finnes.  Svelvik fremstår som et hederlig unntak.  Her informerer kommunen om at hjemmeundervisning også er en mulighet!

På sine nettsider presenterer Svelvik grundig informasjon om hvordan foreldrene til høstens førsteklassinger skal forholde seg til nettopp dette:

Ønsker dere at opplæringsplikten skal ivaretas gjennom annen, tilsvarande opplæring kan dere melde dette på samme sted, men da skal det ikke begrunnes med ”hvorfor”, men ”hvor” (hvis dere velger en privatskole). Ønsker dere hjemmeundervisning må dere her informere om dette og hvem som er opplæringsansvarlig. Kommunen vil da ta kontakt så snart som mulig for nærmere avtale omkring oppfølging.

Kommunen inviterer her også til å melde fra om hjemmeundervisning direkte i innskrivingsskjemaet.

Svelvik fremstår her som en kommune som tar alle sine innbyggere på alvor - med en kommuneadministrasjon som jobber FOR sine innbyggere. Måtte flere kommune følge deres eksempel!


Svar

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-merker: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <b><img>
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene