Svar til kommentaren

Digitale læremidler

Kunnskapsdepartementet har i dag kunngjort at utdanning.no har lansert sine nye nettsider.  På disse sidene er det mye nyttig informasjon og mange flotte læringsressurser.  På sidene for digitale læremidler finner dere en imponerende liste over læringsressurser på Internett.


Svar

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-merker: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <b><img>
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene