Svar til kommentaren

Nordisk hjemmeundervisning

Det rører seg i de nordiske hjemmeundervisningsmiljøene.  I Sverige er det nå stor aktivitet frem mot høringsfristen for den nye skoleloven 1. Oktober.  ROHUS har mye god informasjon, egen blogg, YouTube kanal, underskriftskampanje og mye mer. 

En pensjonert lærer med bakgrunn fra England, Norge og Sverige har til og med skrevet en bok adressert til den Svenske regjerningen i sakens anlending.  De svenske hjemmeunderviserne gjør en fantastisk innsats for sine barn, og vi ønsker dem lykke til med høringsuttalelsen!

I Finland, har man nylig opprettet sin egen hjemmeundervisningsforening.  Du kan lese om dem på deres hjemmesider.


Svar

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-merker: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <b><img>
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene