Svar til kommentaren

Hjemmeundervisning i Agderposten

I desember hadde Agderposten to fyldige artikler med fokus på hjemmeundervisning.  Artiklene er ikke tilgjengelige på avisens nettsider, men Norsk hjemmeundervisningsforbund har kontaktet avisen og har fått tilgang til artiklene slik de ble presenterte i papirutgaven.

I den første artikkelen, fra 7/12, har Agderposten bygget opp en reportasje om hjemmeundervisning rundt intervjuet av en familie i Froland.  Journalisten lar både hjemmeunderviserne selv, fylkesrådmannen, utdanningsdirektoratet, kommunen og NHUF komme til orde.  Reportasjen består av to sider (I tillegg var saken hovedoppslag på avisens forside):

Agderposten 7/12/09 side 4
Agderposten 7/12/09 side 5

I reportasjen henvises det til at Utdanningsdirektoratets rapporteringssystem fastslår at 108 barn blir hjemmeundervist i Norge (109 i siste rapporteringsperiode).  Det samme rapporteringssystemet sier at skolene bruker 1999 årstimer på tilsyn med disse elevene (>18 timer pr elev). Dette er helt urealistiske tall - noe som kan tyde på en underrapportering av antall hjemmeunderviste elever og en overrapportering av tilsynstimer.

I artikkel nummer to, drar man linjene tilbake til tidlig nittitall, da flere familier var nødt til å kjempe hardt for sin rett til å undervise egne barn.  En av disse familene har nå flyttet tilbake til Aust-Agder.  I boken "Unntakstilstand i skole-Norge," av C.W.Beck og M. Straume, beskrives denne familens kamp fra -93 til -98 som "Åmli-saken."  Reportasjen består at tre sider:

Agderposten 21/12/09 side 7
Agderposten 21/12/09 side 8
Agderposten 21/12/09 side 9

Merk at innholdet i disse artiklene tilhører Agderposten. Kopiering eller publisering er ikke tillatt uten tillatelse.


Svar

  • Internettadresser og e-postadresser konverteres til lenker automatisk.
  • Tillatte HTML-merker: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <b><img>
  • Automatisk linjeskift

Mer informasjon om formateringsvalgene