Norsk hjemmeundervisningsforbund er en interesseorganisasjon for hjemmeundervisere, og har som formål å samle, støtte og opplyse om hjemmeundervisning i Norge. NHUF er en frittstående organisasjon som er politisk uavhengig og religiøst/livssynsmessig inkluderende.
Vi håper du vil støtte vårt arbeid ved å bli medlem.

Innlegg:

NRK fleiper med hjemmeundervisning

Hjemmeundervisning har nå blitt gjenstand for "lettbeint underholdning" på riksdekkende radio. I programmet Radioresepsjonen den 12. februar, har Bjarte Paul Tjøstheim satt sammen et innslag der han lager en "gjønete" reportasje om den fiktive hjemmeunderviste 12-åringen Frodo Bukserud fra Drammen. 


Kommune informerer om hjemmeundervisning

Svelvik kommune informerer sine innbyggere om at barn som er født i 2003 nå skal innmeldes i skolen. I mange kommuner er slik informasjon preget av strengt byråkratisk språk, og man informerer lite om hvilke alternativer som finnes.  Svelvik fremstår som et hederlig unntak.  Her informerer kommunen om at hjemmeundervisning også er en mulighet!


Delt løsning

Lebesby kommune i Finnmark har gjennom vedtak i kommunestyret den 6. November 2008 godtatt delt løsning for familier som hjemmeunderviser.


Syndiker innhold