Digitale læremidler

Kunnskapsdepartementet har i dag kunngjort at utdanning.no har lansert sine nye nettsider.  På disse sidene er det mye nyttig informasjon og mange flotte læringsressurser.  På sidene for digitale læremidler finner dere en imponerende liste over læringsressurser på Internett.