Hypersosialisering

"Men hva med sosialisering?  Har hun noen venner?" Slik er ofte den umiddelbare reaksjonen når noen får vite at vi driver hjemmeundervisning.  Men kanskje det kan bli for mye av det gode...;  Christian W. Beck har skrevet boken "Hypersosialisering."

Bokomslag
Fra baksiden av boken:

Ettåringene går i barnehage og vi får heldagsskole. Gir dette et mer humant og barnevennlig samfunn? Eller er det snakk om skadelig tilpasning av barn til de stadig mer dominerende pedagogiske institusjonene barnehage og skole?  Kan kravet om tidligere og mer omfattende planlagt sosialisering gjøre barns opplæring dårligere? Hvordan kan en slik utvikling eventuelt møtes? Christian W. Beck skrev i 1990 boka ”Det organiserte vanvidd”. Han sammenligner i boka tilstanden i 1990 med dagens situasjon. Hva har skjedd med barn og ungdoms oppvekst i løpet av de siste to tiårene?

Christian W. Beck er dr. phil. og førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Boken kan kjøpes i bokhandelen eller hos Oplandske Bokforlag