Konsulenter

Det finnes flere personer med lang erfaring innen hjemmeundervisning der ute. Noen av disse tar betalte oppdrag innen tilsyn og rådgiving. Merk at disse personene opererer på selvstendig grunnlag og at de ikke har tillitsverv i NHUF.
 
Marta Straume
Londalsflaten 41, 5267 Espeland. Tel: 55241797, mobil:996 03 431, mail: martastraume@hotmail.com
 
Marianne Johansen
tlf. 481 14 950, mail: denektemarianne@hotmail.com. Veiledning av tilsynslærere, hjelp med læreplananalyse og konkretisering av kompetansemål, tilrettelagte og kvalitetssikrede undervisningsopplegg for alle aldre og nivåer, portfolio-dokumentasjon, hjelp med søknader til VGS og universitet/høyskole.