Norsk hjemmeundervisningsforbund er en interesseorganisasjon for hjemmeundervisere, og har som formål å samle, støtte og opplyse om hjemmeundervisning i Norge. NHUF er en frittstående organisasjon som er politisk uavhengig og religiøst/livssynsmessig inkluderende.
Vi håper du vil støtte vårt arbeid ved å bli medlem.

Innlegg:

Hypersosialisering

"Men hva med sosialisering?  Har hun noen venner?" Slik er ofte den umiddelbare reaksjonen når noen får vite at vi driver hjemmeundervisning.  Men kanskje det kan bli for mye av det gode...;  Christian W. Beck har skrevet boken "Hypersosialisering."


Nytt formål med opplæringen

1. januar 2009 fikk opplæringsloven en ansiktsløftning i form av en ny formålsparagraf - eller formålsbestemmelse som det nå heter.  Denne beskriver formålet med all grunnopplæring i  Norge, og gjelder også for hjemmeundervisning.


Bok om hjemmeundervisning

Du kan nå forhåndsbestille den nye boken "Hjemmeundervisning i Norge."


Syndicate content