Konferanse: "Hjemmeundervisning - vanlig i morgen"

Forskergruppa Samfunnsrettet Pedagogikk (SRP) ved Pedagogisk Forskningsinstitutt, UiO og Norsk Hjemmeundervisningsforbund (NHUF) arrangerer konferansen "Hjemmeundervisning - vanlig i morgen" i Helga Engs hus, Blindern, UiO 19-20 Januar 2014, kl 12-19 begge dager. Gratis adgang for studenter, alle under 20 år og medlemmer av NHUF. Ellers kr 200,- pr deltager. Tema for konferansen er forskning, norske erfaringer og internasjonal hjemmeundervisning. Nøyaktig program kommer før jul.