Informasjonsmøte

Fredag 27. oktober 2017, Eldorado Bokhandel, Oslo
kl 16-1730 infomøte om hjemmeundervisning, 
kort innledning, mestparten av tiden går til spørsmål fra publikum,
mulighet til å treffe erfarne hjemmeundervisere, nye og interesserte
Velkommen!