Årsmøte 2010

Norsk hjemmeundervisningsforbund holder årsmøte på Norsk Folkemuseum lørdag 6.Mars kl 13:00.

Selv om du ikke er hjemmeunderviser eller ikke skal delta på årsmøtet, vil dette være en god anlednig til å prate og utveksle tanker om hjemmeundervisning med andre familier.  Folkemuseet er en god arena for lek og utforsking for både barn og voksne, så møt opp med hele familien!

Dersom du har lyst til å delta på årsmøtet, og ennå ikke er medlem, må du melde deg inn i NHUF og betale medemsavgift kr 200,- til kontonr: 0539.63.26711.

Vi møtes i Karterudstuen