Kronprinsparet planlegger 2 måneder med hjemmeundervisning

Det er uttallige grunner til at foreldre velger hjemmeundervisning for sine barn i kortere eller lengre perioder. Nå har kronprinsparet kunngjort at de vil ta barna ut av skolen i to måneder og at de selv kommer til å stå for undervisningen i denne perioden.

De sier at de gjør dette i nært samarbeid med de skolene barna går på til daglig.  Dette viser at det er fullt mulig å få til fleksible løsninger innenfor dagens skolesystem.  Selv om det i dette tilfellet er snakk om en begrenset periode , håper vi kronprinsparet med dette inspirerer lokale skolemyndigeter over hele Norge til å se verdien av fleksibilitet i sitt møte med familer og barn.